AFM toezicht

Wat betekent beleggen buiten AFM toezicht?

Het AFM is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de financiele markten en pensioenfondsen. Bij beleggingen boven de €50.000 valt dit buiten het toezicht van de AFM. Dit moeten aanbieders dan ook verplicht goed duidelijk maken aan de consument.

Is een belegging buiten AFM toezicht niet betrouwbaar?

Deze waarschuwing betekent niet dat het gaat om onbetrouwbare beleggingen. Het betekent wel dat u extra aandacht moet besteden aan deze betrouwbaarheid, aangezien er geen toezicht wordt uitgeoefend door de AFM. 

Mag ik beleggen buiten AFM toezicht?

Jazeker. Beleggen buiten AFM toezicht is niet verboden.  

 

Meer weten over het AFM? Bezoek dan de website.